पर्यटन, कृषि, व्यवसायिकता मेन्छयायेम गाउँपालिकाकाे अाधार स्वाभिमान समृद्धि र समानताको लागि स्थानीय सरकार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन नमुना ७४/७५ 03/06/2018 - 12:07 PDF icon Education Act 2074 Menchhayayem.pdf
आर्थिक_संकेत_वर्गिकरण_र_व्याख्या ७४/७५ 02/15/2018 - 12:52
गाउँ-कार्यपालिकाको-निर्यय- अादेश-वा-अधिकारपत्रको-प्रमाणिकरण ७ ७४/७५ 02/07/2018 - 15:52 PDF icon गाउँ-कार्यपालिकाको-निर्यय- आदेश-वा-अधिकारपत्रको-प्रमाणिकरण ७.pdf
पदाधिकारीकेा अाचार स‌हिता ८ ७४/७५ 02/07/2018 - 15:51 PDF icon पदाधिकारीकेा आचार स‌हिता ८.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि ५ ७४/७५ 01/30/2018 - 11:53 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि ५.pdf
विपत व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ‍‍‍‌६ ७४/७५ 01/22/2018 - 16:48 PDF icon विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ६.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली ४ ७४/७५ 12/27/2017 - 14:55 PDF icon गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली ४.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली ३ ७४/७५ 12/27/2017 - 14:54 PDF icon गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली ३.pdf
मेन्छयायेम गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २ ७४/७५ 12/27/2017 - 14:53 PDF icon गाउँ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २.pdf
मेन्गाछयायेम गाउँपालिका बैठक संचालन कार्यविधि १ ७४/७५ 12/27/2017 - 14:51 PDF icon गाउँपालिका बैठक संचालन कार्यविधि १.pdf

Pages