पर्यटन, कृषि, व्यवसायिकता मेन्छयायेम गाउँपालिकाकाे अाधार स्वाभिमान समृद्धि र समानताको लागि स्थानीय सरकार

इश्वरी भट्टरा‌इ

ईमेल: 
ito.menchhayayemmun@gmail.com
फोन: 
9843335851/9816317299
Section: 
सूचना तथा सामाजिक विकास उपशाखा