पर्यटन, कृषि, व्यवसायिकता मेन्छयायेम गाउँपालिकाकाे अाधार स्वाभिमान समृद्धि र समानताको लागि स्थानीय सरकार

शुक्रबार बाल क्लब गठन कार्यक्रममा सहभागी मेन्छयायेम गाउँपालिका वडा न‌ं ३ र ४ का बालबालिकाहरु ।