पर्यटन, कृषि, व्यवसायिकता मेन्छयायेम गाउँपालिकाकाे अाधार स्वाभिमान समृद्धि र समानताको लागि स्थानीय सरकार

मेन्छयायेम गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा सञ्चालित प्रविधिमैत्री क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरु ।