पर्यटन, कृषि, व्यवसायिकता मेन्छयायेम गाउँपालिकाकाे अाधार स्वाभिमान समृद्धि र समानताको लागि स्थानीय सरकार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र भाग १ ७५/७६ 12/07/2018 - 11:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४ ७.pdf, PDF icon कृषि प्रव्रदन ऐन २०७४ ५.pdf, PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि 4.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि १.pdf, PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन २.pdf, PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको सहकारी एैन ३.pdf, PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको-विनियोजन-ऐन ६.pdf
आर्थिक एेन २०७५ ७५/७६ 08/16/2018 - 11:32 PDF icon Menchhayayemaarthik 2075.pdf
गाउँ सभा स‌चालन एेन ७४/७५ 07/01/2018 - 12:19 PDF icon गाउँ सभा स‌चालन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 05/07/2018 - 13:47 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 04/26/2018 - 13:15 PDF icon मेन्छयायेम गा‍पाको-विनियोजन-ऐन.pdf
आयोजना स‌चालन कार्यविधि ११ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:49 PDF icon आयोजना स‌चालन कार्यविधि - ११.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्दन ऐन ,२०७४ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:19 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्दन ऐन ,२०७४.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ,२०७४ ३ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:14 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको सहकारी एैन ३.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन २ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:10 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन २.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिधि-नमूना ७४/७५ 03/06/2018 - 12:12 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम.pdf

Pages