पर्यटन, कृषि, व्यवसायिकता मेन्छयायेम गाउँपालिकाकाे अाधार स्वाभिमान समृद्धि र समानताको लागि स्थानीय सरकार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक एेन २०७५ ७५/७६ 08/16/2018 - 11:32 PDF icon Menchhayayemaarthik 2075.pdf
गाउँ सभा स‌चालन एेन ७४/७५ 07/01/2018 - 12:19 PDF icon गाउँ सभा स‌चालन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 05/07/2018 - 13:47 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 04/26/2018 - 13:15 PDF icon मेन्छयायेम गा‍पाको-विनियोजन-ऐन.pdf
आयोजना स‌चालन कार्यविधि ११ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:49 PDF icon आयोजना स‌चालन कार्यविधि - ११.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्दन ऐन ,२०७४ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:19 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्दन ऐन ,२०७४.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ,२०७४ ३ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:14 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको सहकारी एैन ३.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन २ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:10 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन २.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिधि-नमूना ७४/७५ 03/06/2018 - 12:12 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन नमुना ७४/७५ 03/06/2018 - 12:07 PDF icon Education Act 2074 Menchhayayem.pdf

Pages