FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नीति तथा कार्यक्रम २०८०।८१

८०/८१ 07/12/2023 - 13:45 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०।०८१.pdf

गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विवरण

७९-८० 06/24/2022 - 18:44 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

मेन्छयायेम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

०७८।०७९ 09/01/2021 - 11:43 PDF icon budget_2078.079.pdf

आ.ब. २०७८।०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

०७८।०७९ 08/30/2021 - 16:00 PDF icon Menchhayayem plan and ruls FY 078,79 नीति कार्यक्रम.pdf

मेन्छयायेम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

७७/७८ 01/11/2021 - 15:31 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिका बजेट २०७७।०७८.pdf

आ व २०७५ ७६ मा मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:40 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा   स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण  एकिकृत

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ६ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:30 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ६ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ५ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:29 PDF icon ward5.pdf

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ४ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:27 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ४ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ३ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:26 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ३ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

Pages