FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मेन्छयायेम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

७७/७८ 01/11/2021 - 15:31 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिका बजेट २०७७।०७८.pdf

आ व २०७५ ७६ मा मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:40 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा   स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण  एकिकृत

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ६ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:30 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ६ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ५ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:29 PDF icon ward5.pdf

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ४ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:27 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ४ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ३ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:26 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ ३ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ २ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:24 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ २ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ १ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

७५/७६ 12/21/2018 - 11:21 PDF icon आ व २०७५ ७६ मा वडा न‌‍ १ मा स‌न्चालित हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

अार्थिक वर्ष २०७५ ७६ का नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/29/2018 - 17:51 PDF icon nithi tatha karyakram.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 04/26/2018 - 13:09 PDF icon budget anusuchi.pdf