FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना तथा सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि जानकारी पुस्तिका

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण 

(माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहाेस्)

(याे लिङ्कमा क्लिक गरेमा मेन्छयायेम गाउँपालिकाको हालसम्म भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताका विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ)

अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली (जन्म, मृत्यु,विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाँई) 

(माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहाेस्)

(याे लिङ्कमा क्लिक गरेमा मेन्छयायेम गाउँपालिकामार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सकिन्छ) 

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको विवरण 

(माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहाेस्)

(याे लिङ्कमा क्लिक गरेमा मेन्छयायेम गाउँपालिकामार्फत वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि लाभग्राहीहरूको विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ) 

सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि जानकारी पुस्तिका

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: