FAQs Complain Problems

वार्ड नं ४

वडाको विवरण

वडा नं वडा कार्यालय रहेको स्थान कार्यालय सम्पर्क घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या (२०६८ अनुसार) पुरुष महिला साविकको वडा क्षेत्रफल
श्रीजुङ्ग बजार ward4.mrm@gmail.com २८५ १२२७ ५६४ ६६३ श्रीजुङ्ग १, २, ३, ४, ५ र ६  १५.१२ वर्ग किमि

 


वडाका जनप्रतिनिधि

लिलाकुमार लिम्बू धनप्रसाद लिम्बू जसबहादुर तामाङ्ग बिमला कोइराला धनमाया नेपाली
वडा अध्यक्ष वडा सदस्य वडा सदस्य वडा सदस्य वडा सदस्य
9842305466 9862131325 9862053300 98421191990  9842210469
lilakumarlimbu4@gmail.com dhanlimbu2040@gmail.com jashtamang2075@gmail.com koiralabimala32@gmail.com  

 


वडाका कर्मचारी

 
  मातृकाप्रसाद दाहाल
वडा सचिव वडा सहयोगी
  9852060635
  matrikadahal2075@gmail.com

 

Ward Contact Number: 
9842305466