FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेन्छयायेम गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७ ०७८।०७९ 09/09/2021 - 12:59 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७.pdf
जिल्ला दररेट २०७५।७६ ७५/७६ 08/15/2018 - 14:10 PDF icon District Rate 2075-076.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका स्तरीय स्वीटर बुनाइ तालिममा सहभागीहरू । ७४/७५ 06/26/2018 - 15:28
ROVING ANM को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ७४/७५ 04/22/2018 - 17:43 PDF icon Roving ANM.pdf
राेभि‌ग ANM उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन ७४/७५ 04/11/2018 - 08:15 PDF icon ROMING ANM.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका कृषि सेवा शाखाको सूचना ७४/७५ 04/01/2018 - 16:47 PDF icon krishi.pdf
सिलाइ कटाइ सम्बन्धी सूचना ७४/७५ 04/01/2018 - 16:23 PDF icon gharalu.pdf
Roving ANM काे करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ७४/७५ 03/25/2018 - 13:56 PDF icon Roving ANM.pdf
कार्यालय सहयोगी तथा सरसफाइ कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन ७३/७४ 03/11/2018 - 19:36 PDF icon menchhayayem rural municipality.pdf
shortlist notice for the post of Civil Engineer and Sub Engineer ७३/७४ 02/28/2018 - 13:16 PDF icon engineer.pdf

Pages