FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

मेन्छयायेम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

मेन्छयायेम गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट मिति २०७८ भदाै‌ १४ गते गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको छ । सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट स्थानीय सञ्चित कोष ब्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट हुन भने बाँकी नै रहेको छ । 

दस्तावेज: 

Pages