FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम (फुसको छानो हटाउने) का लाभग्राहीहरूको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा धनकुटास्थित सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट मेन्छयायेम गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लागि तपसिल अनुसार ठेगाना भएका लाभग्राहीहरूको बैक खातामा रू.

दस्तावेज: 

Pages