FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेन्छयायेम गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्दन ऐन ,२०७४ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:19 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्दन ऐन ,२०७४.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ,२०७४ ३ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:14 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको सहकारी एैन ३.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन २ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:10 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन २.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिधि-नमूना ७४/७५ 03/06/2018 - 12:12 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन नमुना ७४/७५ 03/06/2018 - 12:07 PDF icon Education Act 2074 Menchhayayem.pdf
आर्थिक_संकेत_वर्गिकरण_र_व्याख्या ७४/७५ 02/15/2018 - 12:52
गाउँ-कार्यपालिकाको-निर्यय- अादेश-वा-अधिकारपत्रको-प्रमाणिकरण ७ ७४/७५ 02/07/2018 - 15:52 PDF icon गाउँ-कार्यपालिकाको-निर्यय- आदेश-वा-अधिकारपत्रको-प्रमाणिकरण ७.pdf
पदाधिकारीकेा अाचार स‌हिता ८ ७४/७५ 02/07/2018 - 15:51 PDF icon पदाधिकारीकेा आचार स‌हिता ८.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि ५ ७४/७५ 01/30/2018 - 11:53 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि ५.pdf
विपत व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ‍‍‍‌६ ७४/७५ 01/22/2018 - 16:48 PDF icon विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ६.pdf

Pages